مینرال

فیلتر مینرال چیست؟

فیلتر مینرال یکی از پرکاربرد ترین فیلتر ها در دستگاه تصفیه آب است.این فیلتر در مرحله ششم دستگاه تصفیه آب خانگی نصب میشود.مواد تشکیل دهنده فیلتر مینرال سنگهای معدنی هستند که آب با عبور از آنها از نظر مواد معدنی و مینرال مانند منیزیم سدیم پتاسیم غنی سازی میشوند.

اهمیت مواد معدنی برای انسان بسیار زیاد است در نتیجه استفاده از این فیلتر در شرایط نرمال در دستگاه های تصفیه آب توصیه میشود.

فواید استفاده از فیلتر مینرال

مواد مینرال مانند منیزیم سدیم پتاسیم نقش بسیار مهمی در رشد بدن و استحکام و شکل گیری استخوانها و دندانها دارد و فقر مواد مینرال میتواند سلامت بدن را به مخاطره بیاندازد .

مضرات استفاده از فیلتر مینرال

به طور معمول استفاده از فیلتر مینرال برای همه افراد سالم توصیه میشود ولی اگر دارای مشکلات کلیوی هستید و یا قرار است افرا سالخورده و حساس از این فیلتر استفاده کننده حتما قبل از خرید با پزشک مشورت کنید.

مدرس : علیرضا شفی کلاری

?What is a mineral filter

The mineral filter is one of the most widely used filters in the water purifier. This filter is installed in the sixth stage of the home water purifier. The constituents of the mineral filter are mineral stones, which water passes through in terms of minerals and minerals such as magnesium, sodium, potassium. They are enriched

The importance of minerals for humans is very high, so it is recommended to use this filter under normal conditions in water purification devices

The benefits of using a mineral filter

Minerals such as magnesium, sodium, potassium play a very important role in the growth of the body and the strength and formation of bones and teeth, and the lack of minerals can endanger the health of the body

 .Disadvantages of using a mineral filter

Normally, the use of mineral filter is recommended for all healthy people, but if you have kidney problems or elderly and sensitive people are going to use this filter, be sure to consult your doctor before buying

Lecturer: Alireza Shaficlary