فرم فروش اقساطی تصفیه آب خانگی

خرید اقساطی

نام و نام خانواگی(ضروری)
آدرس محل نصب و یا تحویل(ضروری)
محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایید(ضروری)
تعداد اقساط انتخابی(ضروری)

لطفا مبلغ پیش پرداخت تعیین شده زیر را از طریق گزینه زیر پرداخت نمایید.چک ها نیز در زمان تحویل و یا نصب دستگاه از شما تحویل گرفته خواهد شد