علیرضا شفی کلاری

علیرضا شفی کلاری متولد 1358مدیر و موسس وب سایت تخصصی فیلتر ایران از سال 2007 تا اکنون است .

وب سایت فیلتر ایران یکی از وب سایت های برجسته و نام آشنا برای ایرانیان است که محصولات و خدمات در صنعت تصفیه آب را ارائه مینماید.

این وب سایت از سال 2007 میلادی با تلاش آقای علیرضا شفی کلاری راه اندازی شد و تا اکنون مشغول خدمات رسانی به ایرانیان مقیم و مصرف کنندگان و همکاران در کشور های حاشیه خلیج فارس میباشد.

این وب سایت ابتدا با واردات محصولات برند پیور پرو تایوان تحت عنوان پیور پرو ایران فعالیت خود را آغاز نمود و اندک اندک با توجه به نیاز بازار ایران و شکل گیری و رشد صنعت تولیدی کشور توجه خود را در زمینه حمایت از صنایع داخلی با هدف آشنایی مردم ایران و دیگر کشور ها با صنعت تصفیه آب ایران معطوف نمود.

علیرضا شفی کلاری با جدیت و با وجود موانع بسیارفعالیت در این صنعت را ادامه داده و اکنون با اداره وب سایت فیلتر ایران مشغول خدمت رسانی میباشد.

علیرضا شفی کلاری هم اکنون علاوه بر مدیریت وب سایت فیلتر ایران در زمینه طراحی و ساخت و همچنین آموزش در صنعت تصفیه آب ایران فعالیت مینماید

alireza shaficlary
alireza shaficlary

ALIREZA SHAFICLARY

Alireza shaficlary, born in 1979, is the director and founder of filter iran specialized website from 2007 until now

The filter iran website is one of the prominent and well-known websites for Iranians that provides products and services in the water purification industry

This website was launched in 2007 with the efforts of Mr. Alirezashaficlary , and until now, it has been providing services to Iranian residents, consumers, and colleagues in the Persian Gulf countries

This website first started its activity by importing Pure Pro Taiwan brand products under the name Pure Pro Iran, and little by little, according to the needs of the Iranian market and the formation and growth of the country’s manufacturing industry, it focused on supporting domestic industries with the aim of familiarizing The people of Iran and other countries are attracted to Iran’s water purification industry

Alireza shaficlary has continued his activity in this industry with seriousness and despite many obstacles and now he is working to provide services by managing Iran’s filter website

Alireza Shafi Kalari has continued his activity in this industry with seriousness and despite many obstacles and now he is working to provide services by managing Iran’s filter website

Alireza shaficlary is currently working in Iran’s water purification industry in addition to managing the filteriran website in the field of design and construction as well as training