بوستر پمپ تصفیه آب

در این ویدئو شما با انواع پمپ های تصفیه آب آشنا خواهید شد . در این مبحث تلاش داریم تا شما را با نحوه نصب و کارکرد انواع پمپ های تصفیه آب آشنا نماییم . ابن مبحث به عنوان یکی پایه های شناخت دستگاه تصفیه آب میتواند به تمام علاقه مندان در زمینه شناخت بهتر دستگاه تصفیه آب کمک بسیار نماید.

مدرس : علیرضا شفی کلاری

Getting to know the pumps of the water purifier

In this video, you will learn about different types of water purification pumps
In this video, we try to introduce you to how to install and operate all types of water purifier pumps
This training, as one of the basics of knowing the water purification device, can help all those interested in the field of better understanding of the water purification device

Lecturer: Alireza Shaficlary