ریستریکتور تصفیه آب

آشنایی با انواع ریستریکتور ها یا محدود کننده های فاضلاب در سیستم های تصفیه آب 

در این بخش ما شما را با انواع کپسولهای محدود کننده فاضلاب که در دستگاه های تصفیه آب کاربرد دارند آشنا خواهیم کرد . این کپسولهای برای جلوگیری از هدر رفت آب و بهینه سازی مصرف آب در دستگاه های تصفیه آب کاربرد دارند.

از کپسول های محدود کننده فاضلاب در خروجی هوزینگ های ممبران بر سر را آب ورودی به فاضلاب استفاده میشود .

مدرس : علیرضا شفی کلاری

Getting to know the types of restrictors or waste water limiters in water treatment systems

In this section, we will introduce you to the types of waste water limiting capsules that are used in water purification devices. These capsules are used to prevent water wastage and optimize water consumption in water purification devices

Wastewater limiting capsules are used at the outlet of the membrane housings on the water entering the sewage

Lecturer: Alireza Shaficlary