انواع فیلتر های پروپیلن

فیلتر های پروپیلن

استفاده از فیلتر های پروپیلن یا پ پ در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی بسیار مرسوم است.فیلتر های پلی پروپیلن در مدلهای 5 تا 40 اینچ و با فشردگی های نیم تا 10 میکرون طرالحی و تولید میشوند

این ویدئو توضیحاتی درباره انواع فیلتر های مورد استفاده در دستگاه های تصفیه آب ارائه مینماید.

مدرس : محمد حسین ذاکری