فیلتر ممبران

آشنایی با انواع ممبران های دستگاه تصفیه آب

ممبران یکی از فیلتر های مهم در دستگاه تصفیه آب است که از آن به عنوان اسمز معکوس نیز یاد میشود.فیلتر ممبران تاثیر بسیار زیادی در کیفیت تصفیه آب را دارد.

ممبران ها در حجم های مختلفی از نظر میزان آبدهی طراحی و تولید میشوند.

ممبران در دستگاه تصفیه آب میتواند علاوه بر تصفیه ملکولی و دقیق عناصر خطرناکی مانند نیتریت ، نیترات ، باریم ، کوپر ، آرسنیک و ….. را حذف نماید.

برخی بر این باورند که ممبرانها همه مواد مفید آب را نیز حذف مینمایند اما این باور یک باور غلط است ولی به شرط اینکه شما از ممبرانهای استاندارد استفاده نمایید.

برخی از فیلتر های اسمز معکوس برای دستگاه های تصفیه آب صنعتی و برخی نیز برای تصفیه آب های خانگی یا اداری تولید میشوند.

هر شرکت تولید کننده ایی جدولی از میزان حذف و ریجکت عناصر و مواد موجود در اب توسط ممبران تولیدی خود ارائه میدهد که توجه به این اطلاعات در  زمان خرید ضروری است.

با توجه به کیفیت پایین آب امروزه استفاده از این تکنولوژی تصفیه بسیار ضروری است.

فیلتر ایران برای دستگاه های تصفیه آب ارائه شده در سایت خود از بهترین ممبران ها با بالاترین درجه کیفی و استاندارد استفاده میکند