هوزینگ تصفیه آب

هوزینگ دستگاه تصفیه آب

هوزینگ در دستگاه های تصفیه آب محفظه هایی هستند که فیلتر ها در آنها قرار میگیرند.این هوزینگ ها با توجه به شکل فیلتر دستگاه تصفیه آب میتوانند متفاوت باشند.

در دیتگته های تصفیه آب خانگی از دو مدل استفاده میشود:

1-هوزینگ فیلتر های کلاسیک اولیه که در انواع شفاف سفید و یا رنگی تولید میشوند

2-هوزینگ های ممبران که در شکل های مختلفی طراحی و تولید میشوند ولی از نظر کاری که انجام میدهند همه با هم یکسان هستند.

هوزینگ های تصفیه آب عموما به وسیله اتصالاتی به نام فیتینگ ها به یکدیگر و یا به سیستم متصل میشوند.

استفاده از هوزینگ های استاندارد در دستگاه تصفیه آب از اهمین بالایی برخوردار است زیرا استفاده از هوزینگ غیر استاندارد میتواند خسارات مالی و جانی زیادی به مصرف کننده وارد نماید.

این قطعات به صورت استاندارد باید 125psi فشار آ را تحمل نمایند و از قطر بدنه مناسبی برخوردار باشند.